Szállodai szabályzat

Előleg

Előleget minden olyan foglalás esetén kérünk, ahol a foglaláskor a hitelkártya adatokat a vendég(ek) előzetesen nem adták meg. A visszaigazolásban meghatározott összeget az adott határidőig kell befizetni. Fizetés módja lehet átutalás, SZÉP kártya, bankkártya és a helyszínen készpénz. Az elkészített előlegszámla helyben kerül átadásra, de kérésre e-mailben elküldjük. A befizetett előleget lemondás estén a lemondásra vonatkozó feltételek alapján térítjük vissza.

Bejelentkezés

A vendégek érkezéskor szobakulcsot és távirányítókat (tv és klíma) kapnak, amelyhez a szobában lakó vendég(ek) regisztrálása szükséges. A regisztráció a bejelentőlap pontos kitöltését és a vendég személyazonosságának igazolását jelenti. A személyazonosító okirat bemutatása a szálloda számára lényegesnek minősített szerződési feltétel. Hontalanok és nem az Európai Unió állampolgárai esetében a hontalan igazolvány, illetve az útlevél bemutatása és átadása jogszabály alapján kötelező.

A szobákat a megérkezés napján 14:00 órától lehet elfoglalni.

A szoba korábbi elfoglalására a recepcióval történő előzetes egyeztetés alapján van lehetőség, melynek felára 1.000 Ft/óra vagy 3EUR/óra (a foglalás pénznemének függvényében).

A szállodában kisállatokat nem áll módunkban fogadni. Megértésüket köszönjük!

A recepció nyitvatartása minden nap 8:00-20:00. (A változás jogát fenntartjuk!). 20:00 után történő bejelentkezés lehetőségéről a recepcióval kell egyeztetni. A késő bejelentkezés díja 3.000 Ft vagy 10EUR/óra (a foglalás pénznemének függvényében).

Kijelentkezés

A távozás napján a vendég a szobát poggyászával, bevitt dolgaival együtt 10:00 óráig köteles elhagyni, és a bejelentkezéskor kapott szobakulcsokat és távirányítókat a recepción leadni.

A szoba későbbi elhagyására a recepcióval történő előzetes egyeztetés alapján van lehetőség, melynek felára 1.000 Ft/óra vagy 3EUR/óra (a foglalás pénznemének függvényében).

A vendég a szállodai tartózkodásának ellenértékét és a tartózkodás ideje alatt igénybe vett szolgáltatások/elfogyasztott termékek díját legkésőbb a szállodából való végleges távozása előtt köteles kiegyenlíteni.

Fizetés nélküli távozás és/vagy az igénybe vett szobák távozás utáni ellenőrzésekor felmerülő károk esetén a szálloda a rendőrségi feljelentés mellett jogi úton érvényesíti a követelését a vendéggel szemben, amelynek költségeit a vendégre terheli.

Látogatók

A szálloda szobáiban csak a recepción regisztrált vendégek tartózkodhatnak. A vendég a látogatója magatartásáért – ideértve az esetleges károkozást is – felelősséggel tartozik. A látogató által a vendégnek és/vagy harmadik személynek okozott kárért való felelősséget a szálloda kizárja.

A szobafoglalásban szereplő létszámon felüli vendég után extra árat számíthat fel a szálloda.

18 év alatti vendégek

14 éven aluli gyermek csak szülői vagy más, általa megbízott cselekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett tartózkodhat a szobában. A gyermek kísérői felelősséggel tartoznak a gyermek épségéért és az általa okozott károkért.

A szálloda szolgáltatásait 14 év alatti vendég csak szülői vagy más, az általa megbízott cselekvőképes személy kíséretében veheti igénybe.

A szálloda területén, rendezvényén 18 év alatti személy alkoholt nem fogyaszthat. E kötelezettség betartásáról/betartatásáról a 18 év alatti személy szülője, általa megbízott cselekvőképes személy köteles gondoskodni. E kötelezettség megszegésének jogi, erkölcsi és anyagi következményeiért a szülő vagy az általa megbízott cselekvőképes személy teljes felelősséggel tartozik.

Szállodai eszközök, berendezések

A vendég köteles a szálloda eszközeit, berendezéseit rendeltetésszerűen használni. A nem rendeltetésszerű használatból eredő kárt a vendég a szálloda felhívására, de legkésőbb a távozása előtt köteles megtéríteni.

A szálloda berendezési, felszerelési tárgya a szálloda területéről kizárólag a szálloda előzetes írásbeli engedélyével vihető ki. A szállodai szoba bármilyen átrendezését, bútorok áthelyezését kizárólag a szálloda munkatársa, vagy erre kijelölt megbízottja végezheti.

Szállodai dolog elvitele a szálloda előzetes írásbeli engedélye nélkül bűncselekménynek minősül, és ebben az esetben a szálloda megteszi a szükséges büntetőjogi és polgári jogi lépéseket.

A szálloda bármely eszközének, berendezési, felszereltségi tárgyának meghibásodását a vendég köteles bejelenteni a szállodának. A vendég nem jogosult a hibát saját maga kijavítani vagy a kijavítást megkísérelni. Az ebből eredő károkért való felelősséget a szálloda kizárja.

Wi-fi

A szállodában wi-fi rendszer üzemel, amelynek használata térítésmentes.

A vendég a wi-fi csatlakozás jelszavát a szállodába való bejelentkezéskor, a kulcsok átvételével egy időben kapja meg.

A wi-fi folyamatos, megszakítás nélküli működését és elérhetőségét a szálloda nem garantálja.

A wi-fi használata során vagy következtében a vendég készülékében vagy annak tartalmában keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért a szálloda nem vállal felelősséget. A szolgáltatást a vendég a saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

Wellness

Wellness részlegünk a hét minden napján 10 – 19:30 óra között, előzetes szobabeosztás alapján áll vendégeink rendelkezésére. (Változtatás jogát fenntartjuk).

A wellness használata díjköteles (mindenkori díjakról a recepción tájékozódhat), strandtörölközőt a szálloda biztosít, amelyet bejelentkezéskor a recepción szükséges elkérni.

Amennyiben a vendég bejelentkezéskor nem jelzi a wellness igénybevételét, úgy a szobájához kapcsolódó wellness használati időszakot a szálloda más vendég számára továbbadhatja.

Biztonság

A szálloda az épületben és annak külső (utcai) és belső (udvari) környezetében a vendégek és a szálloda vagyon- és személybiztonsága érdekében zártláncú kamerarendszert üzemeltet, amely napi 24 órában, folyamatosan készít és rögzít felvételeket.

A vendég tűz esetén köteles a szobában kihelyezett menekülési útvonalat, illetve a helyszínen lévő tűzoltó utasításait követni.

Tűzoltó palackok a szálloda folyosóin, emeletenként találhatók. Tűz esetén a vendég köteles haladéktalanul riasztani a recepciót.

A szállodai szobában kizárólag a szállodától kapott vasalót, vízforralót szabad használni. Tilos kávéfőzőt és egyéb, a megszokott utazási szükségletek közé nem tartozó elektromos készüléket – ide nem értve a laptopot, notebookot, tabletet, fényképezőgépet, videokamerát – üzemeltetni.

A szálloda az alábbi dolgok bevitelét tiltja meg:

  • a hatályos jogszabályokban maró, gyúlékony vegyszernek, anyagnak minősített dolgok,
  • a hatályos jogszabályokban tűzveszélyesnek és/vagy robbanásveszélyesnek minősített anyagok,
  • különösen drága, nagy értékű értéktárgy, muzeális tárgy,
  • tűzijáték, petárda, ezek alkatrészei, összetevői,
  • hulladék, környezetre, egészségre ártalmas dolog,
  • pszichotrop anyag.

A szálloda a vendég előzetes írásban tett kérelmére írásban engedélyezheti nem bevihető dolog bevitelét a szálloda területére.

Ha a vendég a szálloda előzetes írásbeli engedélye nélkül nem bevihető dolgot visz be a szálloda területére, azt a szálloda a vendég költségére eltávolíthatja vagy eltávolíttathatja.

Az engedély nélkül bevitt dologban keletkezett kárért való felelősséget a szálloda kizárja.

A vendég teljes körű jogi és anyagi felelősséggel tartozik mindazon kárért és sérelemért, amelyet az engedély nélkül bevitt dolog okoz más vendégnek, harmadik személynek vagy a szállodának.

A szálloda bejárati ajtaja a recepció nyitva tartásán kívüli időszakban zárva van. A bejárati ajtóhoz tartozó kulcsot a vendégek a szobakulccsal együtt érkezéskor megkapják, és kötelesek maguk után mindig zárni a bejárati ajtót. Amennyiben a vendég ezen kötelezettségének nem tesz eleget, és ebből adódóan a szállodát vagy más vendéget kár ér, úgy a szálloda fenntartja a jogot, hogy ezen kár megtérítését az ajtó zárást elmulasztó vendégtől követelje.

Dohányzás

A szálloda nemdohányzó szálláshely. Ennek értelmében a szálloda zárt helyiségeiben (beleértve a szállodai szobákat és annak erkélyeit is), közösségi területein, valamint a szállodához tartozó teljes nyílt területen – a dohányzásra kijelölt helyek kivételével – tilos a dohányzás, az elektromos cigaretta és nyílt láng használata.

A fenti dohányzásra vonatkozó szabályok megszegése esetén (ide értve a tűzgyújtást is) a szobába bejelentkezett vendégek 45.000 Ft vagy 150 EUR (foglalás pénznemétől függően) kártérítés fizetésére kötelezhetőek.

„Ne Zavarj! Do not disturb” figyelmeztető tábla

A szállodai alkalmazottak a szobatakarítást reggel 8 órától végzik folyamatosan.

A vendég a „Ne zavarj! Do not disturb” figyelmeztető táblának a szobaajtó külső kilincsére történő kiakasztásával határozottan jelzi, hogy a szálloda munkatársai ne zavarják, ne kopogjanak és ne lépjenek be a szobába.

A “Ne Zavarj! Do not disturb” figyelmeztető táblácskát a vendég a saját felelősségére és kockázatára helyezi el a bejárati ajtó külső kilincsén. Ha a szálloda munkatársai a vendég elutazásának napján a szobája kilincsén „Ne zavarj! Do not disturb” figyelmeztető táblát találnak, és a vendég a szálloda telefonhívására nem reagál, úgy a szálloda munkatársai 10:00 óra után bármikor bemehetnek a szobába.

Rendkívüli helyzetben (például tűz, terrortámadás stb.) előzetes telefonhívás nélkül, illetve amikor a szálloda a rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezi, hogy a szobában a vendég élete, egészsége, testi épsége, vagyonbiztonsága veszélyben van vagy veszélyben lehet, és a vendég a szálloda telefonhívására nem reagál, úgy a szálloda munkatársai jogosultak bemenni a szobába.

A „Ne zavarj! Do not disturb” figyelmeztető tábla nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért, sérelemért a szálloda nem vállal felelősséget.

Napi takarítás

A szálloda naponta egyszer, 8:00 és 16:00 között ellenőrzi a szoba állapotát (esetleges szemét ürítést elvégzi).

Amennyiben a szoba takarítását végzők ezen időszak alatt a szoba külső kilincsén „Ne zavarj! Do not disturb” figyelmeztető táblát találnak, úgy a szoba ellenőrzését nem végzik el, ezért a vendég díjcsökkentést vagy kártalanítást nem követelhet.

Környezetvédelmi szempontból kizárólag a fürdőszoba padlózatára helyezett törülközőket cseréli a szálloda.

Mosás, vasalás

A szálloda vasalást, vegytisztítást nem vállal. A vendég kérésére közvetítést vállal a vendég és a vendég ruházatának vasalását, vegytisztítását végző vállalkozás között. A szálloda kizárólag a kapcsolat felvételében közreműködik, a vasalást, vegytisztítást stb. végző vállalkozás nem a szálloda közreműködője, ezért a vállalkozás munkájáért felelősséget nem vállal.

Minibár

A minibárban kizárólag a szálloda által behelyezett termékek lehetnek. A minibár nem használható a vendég dolgainak hűtésére, tárolására. A minibárban elhelyezett termékek fogyasztása díj ellenében történik. Az aktuális árlista a minibár ajtaján található.

A minibár áramtalanítása, kikapcsolása (a benne tárolt termékek fogyaszthatóságának megőrzése érdekében) szigorúan TILOS!

Parkolás

A szállóvendégek gépjárművei térítésmentesen parkolhatnak a szálloda fedetlen és nem őrzött parkolójában.

A parkolóban a KRESZ előírásai szerint kell közlekedni. A gépjárművek megengedett sebessége 20 km/óra.

Ha a vendég igénybe kívánja venni a parkolót, akkor bejelentkezéskor, a bejelentő lapon fel kell tüntetnie a jármű forgalmi rendszámát. Ennek megtagadása vagy elmulasztása esetén a parkoló nem vehető igénybe. A vendég az általa másik parkoló autóban okozott kárért a károsultnak közvetlen felelősséggel tartozik.

Reggeli

A szobaár tartalmazza a reggelit.

A reggeli büféreggeli formájában történik, azaz felszolgáló személyzet nélkül, a vendég maga szolgálja ki magát a reggeliző helyiségben felállított asztalokon található étel- és italválasztékból.

A reggeli időpontja: 8:00 órától 10:00 óráig. (A

A szálloda a reggeli büféasztalról a korlátlan ételfogyasztást nyújt, azonban onnan sem étel, sem ital későbbi fogyasztás céljából nem vihető ki. Amennyiben a vendég a szálloda előzetes engedélye nélkül későbbi fogyasztásra ételt és/vagy italt visz ki a reggeliző helyiségből, úgy a szálloda a reggeli árának 50%-t/fő/alkalom jogosult a vendég számlájára terhelni.

A vendég betegsége, halála

Amennyiben a vendég a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a szálloda orvosi segítséget ajánl fel. A vendég a felajánlott orvosi segítséget saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe. Az orvos nem a szálloda alkalmazottja, megbízottja, közreműködője, a diagnózisért, az alkalmazott terápiáért, annak következményéért való felelősséget a szálloda kizárja. A vendég betegsége/halála esetén a szálloda a költségeinek megtérítésére tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

A vendég fertőző betegsége esetén a szálloda jogosult díjvisszatérítés vagy kártérítés nélkül, azonnali hatállyal felmondani a szállodai szerződést. Ebben az esetben a vendég a szálloda felmondásában meghatározott időtartamon belül köteles a szállodát poggyászaival együtt saját költségén elhagyni. Fertőző betegség esetén a szálloda a 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletnek megfelelően köteles eljárni. (Ez a rendelet írja elő, hogy mit kell tenni fertőző betegség esetén. A rendelet értelmében, ha ilyen gyanú áll fenn, akkor a szálloda orvost hív, és ő állapítja meg, hogy a vendég fertőző vagy sem.)

Rendellenes magatartás

A vendégek nyugalma érdekében a szálloda területén 22:00 óra után – kivéve a szálloda által szervezett rendezvény vagy program– tilos a hangoskodás, zenélés, zajjal, lármával járó tevékenység, hangeffektusok, a szobában zavaró hangerejű televíziózás, rádiózás stb.

A szálloda területén időponttól függetlenül tilos minden olyan magatartás, viselkedés, amely zavarja mások nyugalmát, biztonságát, biztonságérzetét, magánszféráját; zaklatásnak minősül vagy minősülhet, alkalmas mások megfélemlítésére.

A szálloda munkatársa jogosult figyelmeztetni a rendbontó és/vagy hangoskodó vendéget. Az első figyelmeztetés díjmentes, a második és harmadik figyelmeztetésért a szálloda egyenként 5.000 Ft összeggel terheli meg a figyelmeztetett vendég szobaszámláját. A harmadik figyelmeztetés után a szálloda jogosult a szállodai szerződést egyoldalúan, azonnali hatállyal felmondani, és a vendéget a szállodából visszafizetési és/vagy kártérítés kötelezettség nélkül haladéktalanul kiutasítani.

A szálloda kizárja a felelősségét minden olyan sérelemért, amelyet a vendég magatartása okoz más vendégnek.

Talált tárgyak

A talált tárgyakat a recepción lehet leadni, ahol azt nyilvántartásba veszik. Az élelmiszert, élelmiszer jellegű cikkeket, gyógyszereket a szálloda megsemmisíti. A tárolható tárgyakat a szálloda 3 hónapig őrzi.

Amennyiben a talált tárgy jogos tulajdonosa jelentkezik, személyazonosságát igazoló okirat felmutatásával és aláírásával, valamint az őrzéssel felmerült költségek megtérítése ellenében veheti át a tárgyat. A szálloda a talált tárgyakat személyazonosság igazolása után sem küldi el postai vagy csomagküldő szolgáltatás igénybevételével. A szálloda által méretük, súlyuk vagy egyéb tulajdonságuk miatt nem őrizhető tárgyakat a szálloda haladéktalanul átadja a területileg illetékes jegyzőnek.

Lemondás

  • A foglalás 42 nappal az érkezés előtt 14 óráig kötbérmentesen lemondható. Az érkezést megelőző 42 napnál korábbi lemondás esetén a foglaló teljes mértékét visszatérítjük, 3.000 Ft vagy 10EUR (foglalás pénznemének függvényében) adminisztratív költség levonása utá
  • 42 napon belül történő lemondás vagy meg nem érkezés esetén a kötbér mértéke a befizetett összeg 100%-a.

    Lemondást és módosítást csak írásban tudunk elfogadni, melyet e-mailben tehet meg.

    Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben foglalásában megadott időpontnál korábban szeretné a már elfoglalt szálláshelyet elhagyni, Ön a foglalás teljes időtartamának megfelelő szállásdíjat köteles megfizetni.

A szálloda kártérítési felelőssége

A szálloda a vendég szállodába bevitt dolgaiban keletkezett kárért – a bevitelből kizárt dolgok kivételével – felelősséggel tartozik.

A szálloda a készpénz, értékpapír, értéktárgy esetében csak akkor köteles a keletkezett kárt megtéríteni, ha a vendég ezeket a recepción található széfben helyezi el.

A vendég egyéb bevitt dolgaiban keletkezett károkért a szálloda csak akkor tartozik felelősséggel, ha a káresemény a vendég által rendszerint használt, vagy a vendég számára nyitott helyen következett be, például: a szállodai szoba, folyosó, lobbi, kert, parkoló.

Az így keletkezett kárért a szálloda legfeljebb a vendég által fizetett egy napi szobaár erejéig köteles helytállni.

Mentesül a szálloda a kártérítési kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kár a vendégek és az alkalmazottak körén kívüli elháríthatatlan ok miatt következett be, vagy a kárt a vendég maga okozta.

A vendég a szálloda berendezéseit és egyéb szolgáltatásait rendeltetésszerűen, saját egészségi, fizikai, mentális állapotának tudatában és ismeretében használja, illetve veszi igénybe, ezért a nem rendeltetésszerű, illetve nem a vendég valós egészségi, fizikai, mentális állapotának megfelelő használatból, igénybevételtől eredő károkért való felelősségét a szálloda kizárja.

A vendég a saját felelősségére kérhet ébresztést, amely figyelmességi gesztus a szálloda részéről, az nem része a szálloda szerződés szerinti szolgáltatásának. A kért ébresztés elmaradásából vagy a késedelmes ébresztésből eredő károkért a szálloda nem vállal felelősséget.

Adatvédelem

A szálloda vendég jelenlegi, múltbéli, illetve jövőbeni tartózkodásáról harmadik személynek ideértve a vendég közeli hozzátartozóit, kizárólag a vendég előzetes írásbeli engedélye alapján ad tájékoztatást. E tájékoztatási tilalom nem vonatkozik a jogszabály alapján történő megkeresésre.

A vendég tudomásul veszi, hogy a szálloda jogszabály rendelkezése alapján köteles a megkereső hatóság részére a vendég megkeresésben kért személyes adatait kiadni, amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak. A jogszabályon, hatósági vagy bírósági határozaton alapuló adatszolgáltatással szemben a szálloda nem emelhet kifogást.